Όροι χρήσης


Τελευταία ενημέρωση: 17 Δεκεμβρίου 2019

Ο χρήστης της υπηρεσίας, που παρέχει ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης ή άλλως ο «Δήμος», οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρακάτω όρους και σε περίπτωση διαφωνίας να μην κάνει χρήση της υπηρεσίας. Στην αντίθετη περίπτωση τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

  1. Η εφαρμογή βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία και ενδέχεται να παρατηρηθούν προβλήματα κατά τη διάρκεια της χρήσης της.
  2. Οι αναφορές, τα σχόλια και οι προτάσεις των χρηστών θα πρέπει να άπτονται της αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Δήμου και να σχετίζονται με τις συγκεκριμένες κατηγορίες αιτημάτων της εφαρμογής.
  3. Η υπηρεσία δεν ενδείκνυται για κάθε είδους επικοινωνία με τον Δήμο. Για επείγοντα περιστατικά ή για οποιοδήποτε θέμα παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε απευθείας τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου.
  4. Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση ή επισύναψη οποιουδήποτε υλικού, το οποίο είναι αναληθές, συκοφαντικό, ανακριβές, επιθετικό, προσβλητικό, απειλητικό, χυδαίο, απεχθές, ενοχλητικό, άσεμνο, βλάσφημο, σεξιστικό, ρατσιστικό, προσβλητικό προς την ιδιωτικότητα κάποιου προσώπου, προοριζόμενο μόνο για ενήλικες, ή άλλο, που να παραβιάζει οποιουσδήποτε διεθνείς νόμους, κανονισμούς και ρυθμίσεις. Επιπρόσθετα δεν θα επιτρέπονται οι τυποποιημένες αναφορές ή διαφημίσεις.
  5. Οι αναφορές αποτελούν προσωπικές απόψεις των χρηστών και όχι των διαχειριστών της υπηρεσίας ή του Δήμου.
  6. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του χρήστη, σε περίπτωση νομικής δράσης, που προκύπτει από χρήση που παραβιάζει τους όρους χρήσης της υπηρεσίας «4myCity».
  7. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
  8. Ο Δήμος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να προστατέψει τον απόρρητο χαρακτήρα των δεδομένων των χρηστών. Τα στοιχεία δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιτάσσεται από τον Νόμο ή και τις αρμόδιες αρχές.
  9. O Δήμος έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην επικαιροποίηση και αναβάθμιση των εκδόσεων της εφαρμογής, με απώτερο σκοπό τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής.
  10. Ο Δήμος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι των χρηστών για οιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση ή αδυναμία παροχής της εφαρμογής εξαιτίας λόγων που οφείλονται σε γεγονότα ανώτερης βίας.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Δήμου και του χρήστη / επισκέπτη της εφαρμογής «4myCity» και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας, αν δεν εκφράζεται εγγράφως και ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή παρατηρήσεις σχετικά με τους όρους χρήσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση:

Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ 12, 56123 Αμπελόκηποι
Tel. +30 2310729600